Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valnesfjord skole - Avd Løkås skole
Trivselsveien 239
8215 VALNESFJORD
Org.nr 974628465
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,6 18,7 20,9 20,3 20,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,6 11,1 10,9 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0 73,5 44,1 60,3 49,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,7 14,1 21,7 15,8 18,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 13,7 12,0 11,1 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,9 13,3 14,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 17,0 16,5 15,6 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,9 100,0 94,5
Lærertimer som gis til undervisning 11 534 10 878 12 788 12 640 13 025
Undervisningstimer totalt per elev 59 56 64 65 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no