Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valnesfjord skole - Avd Løkås skole
Trivselsveien 239
8215 VALNESFJORD
Org.nr 974628465
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fauske kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 20,9 20,3 20,7 20,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 11,1 10,9 10,4 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,5 44,1 60,3 49,3 49,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 21,7 15,8 18,5 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 12,0 11,1 10,8 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 13,3 14,5 12,7 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,5 15,6 14,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,9 100,0 94,5 97,4
Lærertimer som gis til undervisning 10 878 12 788 12 640 13 025 13 199
Undervisningstimer totalt per elev 56 64 65 69 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no