Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vallset skole
Rifsrudvegen 5
2330 VALLSET
Org.nr 975270939
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 38,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 023
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no