Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vallset skole
Rifsrudvegen 5
2330 VALLSET
Org.nr 975270939
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Vallset skole 13,4 13,3 13,7 12,9 11,8
Stange kommune 190,7 187,1 187,9 190,0 194,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Vallset skole 11,9 11,5 10,3 10,7 12,7
Stange kommune 12,0 12,2 12,2 12,2 12,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Vallset skole 2 2 2 2 4
Stange kommune 19 23 24 29 33
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Vallset skole 78,0 85,5 81,0 78,6 38,5
Stange kommune 109,5 86,8 86,8 71,2 65,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Vallset skole 14,2 12,5 11,9 13,1 30,3
Stange kommune 9,8 12,5 12,6 15,5 16,8
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Vallset skole 11,9 11,6 10,4 10,7 12,8
Stange kommune 12,4 12,5 12,5 12,5 12,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Vallset skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Stange kommune 15,2 15,6 15,6 15,6 15,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Vallset skole 13,1 12,9 11,0 11,2 13,8
Stange kommune 15,4 15,2 15,1 15,1 15,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Vallset skole 13,5 14,4
Stange kommune 13,9 13,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Vallset skole 9,2 13,1
Stange kommune 14,6 14,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Vallset skole 0,0 0,0
Stange kommune 17,4 18,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Vallset skole 100,0 100,0 97,0 100,0 92,8
Stange kommune 99,2 98,5 99,0 99,3 98,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Vallset skole 9 310 9 175 9 461 9 175 8 023
Stange kommune 121 261 118 730 119 998 122 089 125 434
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Vallset skole 62 65 72 70 58
Stange kommune 59 58 59 58 59
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no