Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vallset skole
Rifsrudvegen 5
2330 VALLSET
Org.nr 975270939
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stange kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,4 13,3 13,7 12,9 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,5 10,3 10,7 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,0 85,5 81,0 78,6 38,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 12,5 11,9 13,1 30,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,6 10,4 10,7 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 12,9 11,0 11,2 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,0 100,0 92,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 310 9 175 9 461 9 175 8 023
Undervisningstimer totalt per elev 62 65 72 70 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no