Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vallersund oppvekstsenter
Bålfjordnesveien 4
7167 VALLERSUND
Org.nr 975282538
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 6,1 6,6 6,9 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 11,7 10,7 10,2 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0 66,0 65,0 65,0 45,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 16,3 15,2 14,4 18,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 11,8 10,8 10,4 9,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 16,1 13,8 13,7 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 90,7 78,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 209 4 188 4 503 4 704 4 684
Undervisningstimer totalt per elev 70 63 69 72 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no