Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vallersund Oppvekstsenter
7167 VALLERSUND
Org.nr 975282538
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjugn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 6,6 6,1 6,6 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,6 11,7 10,7 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,9 100,0 66,0 65,0 65,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 9,2 16,3 15,2 14,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,7 10,8 11,8 10,8 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 13,3 16,1 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 532 4 209 4 188 4 503 4 704
Undervisningstimer totalt per elev 65 70 63 69 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no