Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valle skule
Vallemyrane 1
6260 SKODJE
Org.nr 975277828
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,8 10,5 10,7 12,3 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 11,4 9,4 7,9 8,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,3 47,1 42,5 32,0 35,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,1 21,4 19,8 21,7 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 11,5 9,4 7,9 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 14,9 11,9 10,7 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 89,6 87,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 168 6 878 7 068 8 014 8 100
Undervisningstimer totalt per elev 52 65 79 94 92
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no