Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valldal skule
Skulebrauta 48
6210 VALLDAL
Org.nr 975289354
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Norddal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 18,7 19,9 28,8 21,2
Antall elever per årsverk til undervisning 8,8 8,6 8,0 5,7 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,3 79,6 69,0 50,5 87,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 10,5 10,8 10,4 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,2 8,7 6,2 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,9 8,5 9,2 6,7 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,8 12,1 12,0 8,9 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,7 87,6 89,6 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 12 219 12 869 13 325 18 720 13 547
Undervisningstimer totalt per elev 80 82 89 124 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no