Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valestrand skule
Valestrandsvegen 338
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 975286185
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 18,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 101,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 212
Undervisningstimer totalt per elev 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no