Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valestrand skule
Valestrandsvegen 338
5281 VALESTRANDSFOSSEN
Org.nr 975286185
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 14,3 16,1 15,9 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 12,5 12,4 12,4 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,1 82,1 83,1 132,8 92,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 13,6 12,9 8,1 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,5 12,4 12,4 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 13,8 13,2 13,0 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 92,8 94,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 775 9 475 10 241 10 139 10 859
Undervisningstimer totalt per elev 70 59 60 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no