Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valestrand Oppvekstsenter - Avd skule
Tittelsnesvegen 732
5554 VALEVÅG
Org.nr 975281167
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,2 3,9 4,3 4,5 4,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 11,2 11,5 10,0 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,3 70,2 57,5 107,9 51,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 14,5 18,6 8,4 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 11,1 11,6 10,0 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 12,3 13,1 11,4 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 592 2 651 2 964 3 021 2 964
Undervisningstimer totalt per elev 82 66 64 74 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no