Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valestrand oppvekstsenter - Avd skule
Tittelsnesvegen 732
5554 VALEVÅG
Org.nr 975281167
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sveio kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 4,3 4,5 4,6 4,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,5 10,0 11,5 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,2 57,5 107,9 51,1 42,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 18,6 8,4 19,8 24,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 11,6 10,0 11,4 10,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,3 13,1 11,4 12,7 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,2 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 651 2 964 3 021 2 964 3 248
Undervisningstimer totalt per elev 66 64 74 64 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no