Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valen skule
Valevegen 42
5451 VALEN
Org.nr 975281604
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,5 11,3 11,4 12,6 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 11,3 10,3 9,9 10,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,9 44,1 39,6 45,2 50,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,7 23,2 23,6 19,9 19,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,4 10,4 10,1 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 14,0 12,4 11,6 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 906 7 630 7 670 8 493 7 912
Undervisningstimer totalt per elev 62 66 72 75 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no