Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valderøy ungdomsskule
Valderhaug 14
6050 VALDERØYA
Org.nr 975289974
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 29,5 27,6 25,4 25,2 24,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 12,1 11,9 12,4 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,7 264,4 195,6 179,4 181,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,0 3,7 5,4 6,1 5,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 16,1 15,8 16,5 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 19,2 20,2 20,7 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,0 88,8 98,9 86,6
Lærertimer som gis til undervisning 16 230 14 452 14 722 14 756 13 455
Undervisningstimer totalt per elev 65 54 55 53 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no