Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valderøy ungdomsskule
Valderhaug 14
6050 VALDERØYA
Org.nr 975289974
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 29,5 27,6 25,4 25,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 10,1 12,1 11,9 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 117,4 140,7 264,4 195,6 179,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,7 6,0 3,7 5,4 6,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 13,4 16,1 15,8 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 18,7 19,2 20,2 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 100,0 91,0 88,8 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 370 16 230 14 452 14 722 14 756
Undervisningstimer totalt per elev 56 65 54 55 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no