Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valderøy barneskule
Øvstevegen 19
6050 VALDERØYA
Org.nr 975284026
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,2 32,4 33,6 32,7 36,7
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,2 13,6 14,0 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 6 6 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,1 65,2 76,5 69,0 46,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,0 20,6 16,9 19,1 25,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,6 14,5 13,8 14,0 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 16,8 15,9 16,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 100,0 95,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 090 22 685 23 740 22 893 25 837
Undervisningstimer totalt per elev 51 52 54 53 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no