Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt i dag 18. september.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valderøy barneskule
Øvstevegen 19
6050 VALDERØYA
Org.nr 975284026
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Giske kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,0 32,2 32,4 33,6 32,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 14,7 14,2 13,6 14,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 7 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,9 52,1 65,2 76,5 69,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 26,0 20,6 16,9 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 14,6 14,5 13,8 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 17,4 16,8 15,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 96,6 100,0 95,8 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 954 22 090 22 685 23 740 22 893
Undervisningstimer totalt per elev 54 51 52 54 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no