Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Valby skole
Sølvstråveien 42
3261 LARVIK
Org.nr 982548225
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 11,3 11,0 11,1 10,8
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,3 13,4 14,1 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,6 95,1 58,5 76,8 81,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 12,5 20,4 16,3 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,2 13,3 14,1 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 17,7 14,3 17,1 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,7 90,6 87,3 93,6
Lærertimer som gis til undervisning 7 084 7 531 7 244 7 307 7 268
Undervisningstimer totalt per elev 52 56 55 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no