Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Val Skoler AS (privat)
Hestvikvegen 73
7970 KOLVEREID
Org.nr 974139790
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Val Skoler AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 100,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 021
Undervisningstimer totalt per elev 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no