Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vaksdal skule
Vaksdalsgarden 25
5725 VAKSDAL
Org.nr 974597675
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vaksdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,9 7,6 10,1 9,8 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 18,5 14,6 13,7 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,4 39,2 39,9 26,1 38,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,9 43,0 33,1 48,4 27,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 18,3 14,7 14,0 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 23,6 17,4 17,5 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,3 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 782 5 159 6 755 6 698 7 012
Undervisningstimer totalt per elev 55 40 51 54 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no