Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vaksdal kommune
Kommunenr 1251
Alle grunnskoler med adresse i Vaksdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 47,5 42,6 45,0 43,6 45,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 13,0 11,8 12,1 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 10 11 15 12
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,6 48,4 43,1 32,9 38,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 23,5 24,3 33,3 26,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 14,4 12,8 13,1 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 13,9 13,0 13,3 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,3 16,9 15,1 15,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 99,7 100,0 97,8 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 30 228 26 338 28 522 28 249 29 362
Undervisningstimer totalt per elev 66 54 60 59 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no