Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vaksdal kommune
Kommunenr 4628
Alle grunnskoler med adresse i Vaksdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 42,6 45,0 43,6 45,0 43,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 11,8 12,1 11,2 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 11 15 12 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4 43,1 32,9 38,2 44,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,5 24,3 33,3 26,8 24,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 12,8 13,1 12,0 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 13,0 13,3 13,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,9 15,1 15,5 14,5 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 17,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,7 100,0 97,8 96,2 98,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 338 28 522 28 249 29 362 28 528
Undervisningstimer totalt per elev 54 60 59 64 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no