Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vahl skole
Herslebs Gate 26
0561 OSLO
Org.nr 879126312
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 27,1 26,8 30,0 27,8 27,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 12,1 11,1 11,5 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 8 10 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,4 51,0 35,1 29,2 16,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 21,1 28,3 34,7 59,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 12,4 11,6 11,9 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 20,1 16,1 17,6 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,7 100,0 96,0 85,5 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 17 480 17 652 19 836 18 202 18 150
Undervisningstimer totalt per elev 65 61 67 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no