Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vahl skole
Herslebs gate 26
0561 OSLO
Org.nr 879126312
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,8 30,0 27,8 27,4 27,5
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 11,1 11,5 11,0 11,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 8 10 16 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,0 35,1 29,2 16,4 39,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 28,3 34,7 59,9 25,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,6 11,9 11,5 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 16,1 17,6 15,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,0 85,5 96,3 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 652 19 836 18 202 18 150 18 069
Undervisningstimer totalt per elev 61 67 65 67 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no