Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Værøy skole
Sørland 33
8063 VÆRØY
Org.nr 974622882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Værøy kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 53,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,9
Lærertimer som gis til undervisning 7 895
Undervisningstimer totalt per elev 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no