Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Værøy skole
Sørland 33
8063 VÆRØY
Org.nr 974622882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Værøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Værøy skole 11,4 12,2 12,4 12,4 12,7
Værøy kommune 11,4 12,2 12,4 12,4 12,7
Nordland fylke 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9 3 077,8
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Værøy skole 8,2 7,2 7,6 6,4 6,8
Værøy kommune 8,2 7,2 7,6 6,4 6,8
Nordland fylke 10,3 10,0 9,8 9,8 9,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Værøy skole 3 5 4 6 7
Værøy kommune 3 5 4 6 7
Nordland fylke 462 495 539 535 549
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Værøy skole 30,7 15,6 21,9 13,1 11,3
Værøy kommune 30,7 15,6 21,9 13,1 11,3
Nordland fylke 59,3 55,0 50,4 50,4 48,4
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Værøy skole 26,6 42,7 31,6 44,3 53,1
Værøy kommune 26,6 42,7 31,6 44,3 53,1
Nordland fylke 15,6 16,3 17,5 17,4 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Værøy skole 9,0 7,5 8,1 6,6 7,6
Værøy kommune 9,0 7,5 8,1 6,6 7,6
Nordland fylke 11,2 10,9 10,6 10,6 10,5
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Værøy skole 8,8 8,7 9,1 8,7 7,6
Værøy kommune 8,8 8,7 9,1 8,7 7,6
Nordland fylke 11,7 11,4 11,7 11,5 11,2
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Værøy skole 11,9 9,9 12,3 10,1 9,3
Værøy kommune 11,9 9,9 12,3 10,1 9,3
Nordland fylke 14,3 14,3 13,9 13,9 13,8
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Værøy skole 9,4 9,4
Værøy kommune 9,4 9,4
Nordland fylke 12,8 12,6
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Værøy skole 10,1 10,5
Værøy kommune 10,1 10,5
Nordland fylke 14,1 14,2
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Værøy skole 10,9 8,2
Værøy kommune 10,9 8,2
Nordland fylke 15,1 14,8
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Værøy skole 92,2 70,7 70,7 70,7 75,9
Værøy kommune 92,2 70,7 70,7 70,7 75,9
Nordland fylke 95,1 92,7 93,1 93,5 94,7
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Værøy skole 8 065 8 100 8 100 8 100 7 895
Værøy kommune 8 065 8 100 8 100 8 100 7 895
Nordland fylke 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925 1 959 102
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Værøy skole 87 100 94 113 104
Værøy kommune 87 100 94 113 104
Nordland fylke 69 71 72 73 74
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no