Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Værøy skole
Sørland 33
8063 VÆRØY
Org.nr 974622882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Værøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 12,2 12,4 12,4 12,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 7,2 7,6 6,4 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 4 6 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 30,7 15,6 21,9 13,1 11,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,6 42,7 31,6 44,3 53,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,0 7,5 8,1 6,6 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,8 8,7 9,1 8,7 7,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 9,9 12,3 10,1 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,9 8,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,2 70,7 70,7 70,7 75,9
Lærertimer som gis til undervisning 8 065 8 100 8 100 8 100 7 895
Undervisningstimer totalt per elev 87 100 94 113 104
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no