Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Værøy kommune
Kommunenr 1857
Alle grunnskoler med adresse i Værøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,2 11,4 12,2 12,4 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 8,2 7,2 7,6 6,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 5 4 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,7 30,7 15,6 21,9 13,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,2 26,6 42,7 31,6 44,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 9,0 7,5 8,1 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,9 8,8 8,7 9,1 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 11,9 9,9 12,3 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,4 92,2 70,7 70,7 70,7
Lærertimer som gis til undervisning 7 790 8 065 8 100 8 100 8 100
Undervisningstimer totalt per elev 88 87 100 94 113
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no