Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vadsø ungdomsskole
Fossevegen 17
9800 VADSØ
Org.nr 991639497
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Vadsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 28,8 26,2 22,9 24,0 22,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 9,7 10,5 9,3 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,9 88,8 119,0 88,5 93,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,5 9,9 8,0 9,5 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 13,1 14,3 12,7 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 16,9 18,4 15,8 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,9 89,5 100,0 100,0 93,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 984 15 599 13 642 14 101 13 470
Undervisningstimer totalt per elev 70 68 62 70 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no