Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vadsø kommune
Kommunenr 2003
Alle grunnskoler med adresse i Vadsø kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 104,1 97,4 92,3 92,8 83,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,7 8,9 8,3 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 6 6 11 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,4 127,7 131,8 65,7 98,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,2 6,2 6,2 11,6 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 8,8 9,0 8,5 8,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 12,5 13,4 11,8 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 12,2 12,5 11,2 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,2 90,3 90,8 96,2 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 69 807 63 180 60 735 60 727 55 466
Undervisningstimer totalt per elev 86 82 80 86 81
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no