Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vadsø kommune
Kommunenr 5405
Alle grunnskoler med adresse i Vadsø kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 97,4 92,3 92,8 83,8 88,3
Antall elever per årsverk til undervisning 8,7 8,9 8,3 8,8 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 11 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,7 131,8 65,7 98,1 78,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,2 6,2 11,6 8,3 9,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 9,0 8,5 8,9 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 13,4 11,8 12,8 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 12,5 11,2 12,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,0 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6 17,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,3 90,8 96,2 92,0 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 63 180 60 735 60 727 55 466 56 902
Undervisningstimer totalt per elev 82 80 86 81 90
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no