Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vadsø barneskole
Fossevegen 19
9803 VADSØ
Org.nr 914906725
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vadsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 58,0 56,7 56,7 50,3 55,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,5 8,5 8,1 8,7 7,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 6 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 162,7 162,0 66,0 106,1 76,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 4,9 11,5 7,8 8,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,7 8,8 8,3 9,0 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 10,8 9,9 11,2 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,8 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,5 86,8 95,3 89,9 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 39 639 39 273 39 273 35 219 37 791
Undervisningstimer totalt per elev 87 87 92 85 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no