Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vadmyra skole
Lyngfaret 21
5172 LODDEFJORD
Org.nr 974738422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,9 23,0 23,6 22,8 22,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 15,3 14,9 14,4 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 157,5 202,7 152,3 119,8 109,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,1 6,4 8,2 10,4 10,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 15,3 14,8 14,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,4 19,7 17,0 16,5 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,1 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 991 14 339 14 663 14 591 14 465
Undervisningstimer totalt per elev 49 48 50 51 55
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no