Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vadheim skule
Tangevegen 4
6996 VADHEIM
Org.nr 975272095
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Høyanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 5,5 5,8 6,5 4,0
Antall elever per årsverk til undervisning 5,3 5,6 6,4 5,0 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,1 23,0 35,6 31,3 47,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,0 22,8 17,5 15,3 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4 5,8 6,8 5,2 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 7,7 9,3 6,6 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,2 93,0 94,5 85,3 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 4 053 3 812 4 147 4 571 2 762
Undervisningstimer totalt per elev 140 131 115 147 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no