Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vårtun Kristne Oppvekstsenter Sa (privat)
Alstadhaugvegen 150
7607 LEVANGER
Org.nr 975358666
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Vårtun Kristne Oppvekstsenter Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 16,5 17,9 15,5 16,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 6,5 6,2 6,5 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,6 49,5 36,2 25,1 28,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 12,7 16,3 24,5 22,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 6,8 6,6 6,7 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,1 8,1 7,6 8,4 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 11,3 10,9 12,5 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 96,5 96,4 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 11 443 11 285 11 996 10 440 10 770
Undervisningstimer totalt per elev 96 109 113 110 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no