Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vålerenga skole
Islands gate 5
0658 OSLO
Org.nr 974590379
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 59,8 58,5 54,3 54,5 44,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6 14,2 14,5 14,3 15,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 9 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,6 104,7 76,2 95,4 68,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 12,0 16,4 12,9 21,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 14,9 15,9 15,3 16,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 16,7 19,8 15,1 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,3 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,7 94,4
Lærertimer som gis til undervisning 39 501 38 532 34 827 34 827 30 126
Undervisningstimer totalt per elev 54 52 51 52 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no