Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våler ungdomsskole
Skolevegen 5
2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 975273210
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Våler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 13,2 12,7 14,2 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 9,7 10,9 9,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,3 106,9 64,6 47,1 37,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 7,6 14,9 18,3 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,1 14,7 13,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 14,9 17,1 14,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 337 7 337 7 337 8 365 7 581
Undervisningstimer totalt per elev 67 68 60 68 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no