Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Våler kommune 39,0 40,0 42,9 37,9 35,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Våler kommune 10,2 9,6 8,8 10,1 10,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Våler kommune 8 6 4 7 7
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Våler kommune 44,5 60,2 82,7 47,1 44,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Våler kommune 20,0 14,3 9,7 19,5 20,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Våler kommune 10,7 9,9 8,2 10,6 10,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Våler kommune 13,3 13,1 14,7 13,0 14,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Våler kommune 14,0 12,5 11,1 13,1 13,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Våler kommune 11,5 11,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Våler kommune 13,6 12,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Våler kommune 14,5 16,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Våler kommune 96,4 100,0 100,0 100,0 96,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Våler kommune 24 106 25 619 28 040 24 420 22 551
Innlandet fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Våler kommune 70 74 82 70 68
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no