Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Nordhagen skole (utgått) 8,7 8,9 11,2
Vålbyen skole 16,6 17,8 19,0 23,7 22,0
Våler ungdomsskole 13,7 13,2 12,7 14,2 13,6
Antall elever per årsverk til undervisning
Nordhagen skole (utgått) 8,3 8,1 5,8
Vålbyen skole 11,6 10,3 9,2 10,3 10,3
Våler ungdomsskole 9,8 9,7 10,9 9,6 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Nordhagen skole (utgått) 2 2 1
Vålbyen skole 4 3 1 5 4
Våler ungdomsskole 2 1 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Nordhagen skole (utgått) 30,7 33,0 77,2
Vålbyen skole 43,4 64,3 108,8 47,1 50,4
Våler ungdomsskole 64,3 106,9 64,6 47,1 37,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Nordhagen skole (utgått) 24,9 23,7 7,1
Vålbyen skole 23,5 14,5 7,7 20,1 18,8
Våler ungdomsskole 12,5 7,6 14,9 18,3 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Nordhagen skole (utgått) 8,4 8,4 6,0
Vålbyen skole 12,0 10,7 9,5 10,6 10,5
Våler ungdomsskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn
Nordhagen skole (utgått) 0,0 0,0 0,0
Vålbyen skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Våler ungdomsskole 13,3 13,1 14,7 13,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Nordhagen skole (utgått) 10,0 10,4 7,2
Vålbyen skole 15,2 12,2 10,2 12,3 11,9
Våler ungdomsskole 15,6 14,9 17,1 14,5 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 11,5 11,7
Våler ungdomsskole 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 13,6 12,2
Våler ungdomsskole 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Nordhagen skole (utgått)
Vålbyen skole 0,0 0,0
Våler ungdomsskole 14,5 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Nordhagen skole (utgått) 95,4 100,0 100,0
Vålbyen skole 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3
Våler ungdomsskole 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning
Nordhagen skole (utgått) 5 977 6 388 7 779
Vålbyen skole 10 792 11 894 12 924 16 055 14 970
Våler ungdomsskole 7 337 7 337 7 337 8 365 7 581
Undervisningstimer totalt per elev
Nordhagen skole (utgått) 89 91 128
Vålbyen skole 64 72 81 72 72
Våler ungdomsskole 67 68 60 68 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no