Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 3419
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 39,0 40,0 42,9 37,9 35,6
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 9,6 8,8 10,1 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 6 4 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,5 60,2 82,7 47,1 44,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 14,3 9,7 19,5 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 9,9 8,2 10,6 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,1 14,7 13,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 12,5 11,1 13,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 100,0 100,0 100,0 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 24 106 25 619 28 040 24 420 22 551
Undervisningstimer totalt per elev 70 74 82 70 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no