Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våler kommune
Kommunenr 0426
Alle grunnskoler med adresse i Våler kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,0 39,0 40,0 42,9 37,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 10,2 9,6 8,8 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 6 4 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,0 44,5 60,2 82,7 47,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,8 20,0 14,3 9,7 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,7 9,9 8,2 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 13,3 13,1 14,7 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,4 14,0 12,5 11,1 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,4 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 24 110 24 106 25 619 28 040 24 420
Undervisningstimer totalt per elev 68 70 74 82 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no