Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vålbyen skole
Skolevegen 5
2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 975273229
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Våler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 16,6 17,8 19,0 23,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,6 10,3 9,2 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 1 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,3 43,4 64,3 108,8 47,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 23,5 14,5 7,7 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 12,0 10,7 9,5 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 15,2 12,2 10,2 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 518 10 792 11 894 12 924 16 055
Undervisningstimer totalt per elev 60 64 72 81 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no