Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vålbyen skole
Skolevegen 15
2436 VÅLER I SOLØR
Org.nr 975273229
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Våler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,6 17,8 19,0 23,7 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,3 9,2 10,3 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 1 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,4 64,3 108,8 47,1 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,5 14,5 7,7 20,1 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 10,7 9,5 10,6 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,2 12,2 10,2 12,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,3
Lærertimer som gis til undervisning 10 792 11 894 12 924 16 055 14 970
Undervisningstimer totalt per elev 64 72 81 72 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no