Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våland skole
Schives Gate 21
4010 STAVANGER
Org.nr 974611449
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 36,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 163,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 24 130
Undervisningstimer totalt per elev 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no