Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våland skole
Schives Gate 21
4010 STAVANGER
Org.nr 974611449
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,0 36,4 36,8 45,6 36,3
Antall elever per årsverk til undervisning 16,7 16,4 16,9 15,3 16,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 6 6 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,1 97,0 90,4 91,0 163,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 14,8 16,4 13,1 9,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,4 16,9 15,4 16,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,3 18,7 17,3 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,6 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 22 017 23 649 23 940 26 277 24 130
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 44 48 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no