Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våland skole
Schives Gate 21
4010 STAVANGER
Org.nr 974611449
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,0 34,0 36,4 36,8 45,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 16,7 16,4 16,9 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 98,0 97,1 97,0 90,4 91,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 15,0 14,8 16,4 13,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 16,6 16,4 16,9 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 18,4 18,3 18,7 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 22 881 22 017 23 649 23 940 26 277
Undervisningstimer totalt per elev 48 44 45 44 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no