Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågstranda skule (utgått)
Straume
6387 VÅGSTRANDA
Org.nr 974747871
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 4,9 5,1 5,2 3,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 8,5 8,5 7,7 8,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,5 44,3 49,4 31,4 20,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 18,1 15,5 22,9 39,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 8,6 8,7 7,8 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,5 9,7 9,7 10,6 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,7 100,0 79,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 419 3 419 3 392 3 572 2 353
Undervisningstimer totalt per elev 71 88 87 97 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no