Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågsøy ungdomsskule
Gate 5 96
6700 MÅLØY
Org.nr 975276716
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Vågsøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 23,6 23,5 25,6 26,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,4 10,2 9,5 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,8 88,6 86,9 89,0 87,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 10,4 10,4 9,6 10,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,3 14,1 13,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 16,5 17,2 16,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,4 100,0 99,3 96,9 99,2
Lærertimer som gis til undervisning 13 148 13 743 13 635 14 995 15 320
Undervisningstimer totalt per elev 61 63 64 69 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no