Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågsøy kommune
Kommunenr 1439
Alle grunnskoler med adresse i Vågsøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 80,5 77,2 81,9 83,7 81,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,6 10,0 10,1 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 12 15 17 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,5 61,1 51,4 44,5 47,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 15,9 17,9 20,8 20,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 10,7 10,0 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 14,3 14,1 13,1 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,0 13,6 14,2 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,9 99,2 91,1 94,1 94,6
Lærertimer som gis til undervisning 53 363 50 463 53 892 54 811 53 270
Undervisningstimer totalt per elev 71 67 72 71 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no