Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågsøy kommune (utgått)
Kommunenr 1439
Kun utgåtte skoler med adresse i Vågsøy kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 77,2 81,9 83,7 81,0 88,5
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 10,0 10,1 10,4 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 12 15 17 16 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,1 51,4 44,5 47,1 53,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 17,9 20,8 20,3 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 10,0 10,4 10,7 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 14,1 13,1 13,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 13,6 14,2 14,2 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,3 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 91,1 94,1 94,6 92,6
Lærertimer som gis til undervisning 50 463 53 892 54 811 53 270 57 854
Undervisningstimer totalt per elev 67 72 71 69 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no