Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågsetra barne- og ungdomsskole
Skårabakken 3
6456 SKÅLA
Org.nr 973994654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,5 20,3 19,8 24,0 28,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 15,4 15,0 13,3 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 5 3 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,3 124,8 59,5 87,4 40,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 11,0 23,1 14,2 24,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,1 17,6 15,9 14,6 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 16,8 18,2 15,7 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 19,6 19,0 16,6 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8 16,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 100,0 91,8 90,3 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 242 12 653 12 823 15 707 17 269
Undervisningstimer totalt per elev 47 46 47 53 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no