Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågsetra barne- og ungdomsskole
Isdamvegen 1
6456 SKÅLA
Org.nr 973994654
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Molde kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,5 19,5 20,3 19,8 24,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,8 15,0 15,4 15,0 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 118,9 120,3 124,8 59,5 87,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 11,1 11,0 23,1 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 18,1 17,6 15,9 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 14,9 16,8 18,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,8 19,6 19,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 97,8 100,0 91,8 90,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 242 12 242 12 653 12 823 15 707
Undervisningstimer totalt per elev 47 47 46 47 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no