Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågsbygd skole
Hovedgårdsstien 34
4621 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598582
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,2 32,5 33,8 38,8 37,4
Antall elever per årsverk til undervisning 17,3 16,7 17,3 15,1 15,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 9 7 10 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,3 55,6 75,2 53,6 102,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,6 27,1 19,4 24,9 13,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,3 16,6 17,4 15,1 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 20,1 20,6 17,2 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 167 21 846 21 061 25 444 24 866
Undervisningstimer totalt per elev 43 44 43 49 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no