Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågen Læringssenter
Eidsbakkane 19
4250 KOPERVIK
Org.nr 975320197
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Karmøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,6 6,5 4,1 4,2 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 1,3 1,3 1,5 2,8 3,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,2 20,5 8,8 16,2 19,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 6,0 16,5 16,1 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,7 1,8 2,0 3,7 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 71,5 50,0 75,0 75,0 75,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 501 3 936 2 624 2 624 2 624
Undervisningstimer totalt per elev 500 492 437 239 202
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no