Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våge skule
6967 HELLEVIK I FJALER
Org.nr 979150296
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fjaler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 7,7 8,9 8,1 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 6,9 6,9 6,8 5,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,0 56,8 100,0 123,8 62,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 11,4 6,6 5,2 8,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,2 6,9 7,4 7,4 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 9,0 8,2 7,4 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,8 8,8 8,9 7,9 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 100,0 92,5 100,0 92,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 893 5 194 6 042 5 462 6 650
Undervisningstimer totalt per elev 89 104 102 105 128
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no