Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våge skule
Vågsvegen 913
6967 HELLEVIK I FJALER
Org.nr 979150296
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Fjaler kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,7 8,9 8,1 10,0 8,8
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 6,9 6,8 5,5 5,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 0 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,8 100,0 123,8 62,7 79,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,4 6,6 5,2 8,3 7,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 7,4 7,4 6,6 7,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,0 8,2 7,4 5,3 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8 8,9 7,9 7,0 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,7 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 5,1 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,1 6,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,5 100,0 92,0 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 194 6 042 5 462 6 650 5 928
Undervisningstimer totalt per elev 104 102 105 128 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no