Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Våge skule
Motorsportvegen 1
5437 FINNÅS
Org.nr 975290263
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bømlo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,6 9,1 8,8 9,9 8,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 10,9 10,1 8,4 8,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,3 41,5 36,7 61,6 69,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 25,1 26,8 12,6 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 10,9 10,4 8,6 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 12,4 13,0 11,0 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 97,5 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 225 6 456 6 358 6 755 6 241
Undervisningstimer totalt per elev 79 68 73 88 85
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no