Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågan kommune
Kommunenr 1865
Alle grunnskoler med adresse i Vågan kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 123,7 136,4 141,7 142,0 150,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 8,8 8,9 8,5 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 30 30 24 19
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 54,8 37,3 37,5 46,1 58,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 21,7 21,4 17,0 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 9,9 9,9 9,7 8,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6 9,7 9,9 9,3 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 12,8 13,6 13,2 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,8 13,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 88,8 93,1 92,3 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 80 787 88 709 90 744 92 267 98 095
Undervisningstimer totalt per elev 71 80 80 83 89
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no