Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågåmo skule
Moavegen 32
2680 VÅGÅ
Org.nr 975274519
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vågå kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,2 19,2 20,8 21,3 21,7
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 12,5 12,6 12,9 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 5 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,0 43,3 47,5 52,7 24,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 25,9 23,1 21,3 47,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,7 12,8 13,1 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 14,7 15,0 15,4 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 882 12 730 13 401 13 819 14 207
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 59 58 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no