Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågå ungdomsskule
Moavegen 34
2680 VÅGÅ
Org.nr 975274527
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Vågå kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,2 16,7 16,7 18,5 15,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,4 8,6 7,3 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,3 55,3 33,0 36,4 42,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 15,2 23,2 17,9 19,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 12,6 11,5 9,7 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 14,4 13,3 11,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,4 100,0 100,0 100,0 97,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 778 9 719 9 719 10 801 8 836
Undervisningstimer totalt per elev 63 69 76 90 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no