Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågå kommune
Kommunenr 3435
Alle grunnskoler med adresse i Vågå kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,5 44,8 47,2 44,3 46,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 10,5 10,0 10,8 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 10 9 14 13
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,3 40,8 45,9 29,7 31,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,9 22,9 19,5 32,5 28,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,8 12,0 11,9 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 11,5 9,7 12,2 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2 13,5 13,1 14,3 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2 14,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,1 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 26 363 28 283 29 783 28 206 28 915
Undervisningstimer totalt per elev 64 68 71 66 69
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no