Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Vågå kommune
Kommunenr 0515
Alle grunnskoler med adresse i Vågå kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,0 41,5 44,8 47,2 44,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,1 10,5 10,0 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 9 10 9 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,4 45,3 40,8 45,9 29,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,6 21,9 22,9 19,5 32,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,4 11,8 12,0 11,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,9 12,6 11,5 9,7 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 14,2 13,5 13,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 100,0 100,0 100,0 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 25 683 26 363 28 283 29 783 28 206
Undervisningstimer totalt per elev 62 64 68 71 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no