Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Utskarpen barne- og ungdomsskole
Glansberget 10
8725 UTSKARPEN
Org.nr 975287076
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rana kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 9,2 10,2 12,6 12,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,5 9,9 8,8 6,9 7,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,5 73,0 65,0 64,2 46,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 12,0 12,1 9,5 14,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,1 9,8 6,8 7,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 11,1 9,6 9,6 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 12,3 12,5 8,9 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,1 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,2 11,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 572 5 777 6 423 8 004 7 752
Undervisningstimer totalt per elev 67 71 80 104 96
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no